SAK:n Hämeen aluekokouksen julkilausuma

12.11.2016

SAK:n Hämeen aluekokouksen julkilausuma        12.11.2016


SOSIIAALI- JA TERVEYSPALVELUT JULKISHALLINNON VASTUULLE
SAK:n Hämeen aluekokouksen mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut on säilytettävä julkishallinnon vastuulla. Sote-palveluiden on oltava myös pääosin julkishallinnon tuottamia myös tulevissa muutoksissa. Lisänä voidaan käyttää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita. Näin voidaan taata tasapuoliset ja kaikkien saavutettavissa olevat palvelut.
Palvelusetelit eivät ratkaise ongelmaa. Ne ovat vain siirto verovaroista yksityiselle sektorille. Niiden avulla ei voida taata hintojen pysymistä pienituloisten maksukyvyn rajoissa. Aito valinnanvapaus ei toteudu palveluseteleillä. Yhteiskunnan tulee taata kaikille tulotasoilla mahdollisuus tasalaatuisiin palveluihin.
SOTE on vasta suunnitelma, lopputulos ratkaisee.

ALUEKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT
SAK:n aluekokouksessa valittiin seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi Hämeen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi Heikki Moilanen. SAK:n Hämeen aluetoimikunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Kari Kleemola, Eija Mäntynen, Anja Sagulin, Pasi Ranki, Tarja Kirkkola-Helenius, Juha Kyöstilä, Vesa Niininen, Marko Schroderus Marko, Juha Ulmanen, Tsesmelis Emmanouil, Aune Takala, Jani Tikkanen, Netta Keskinen, Sirkka-Liisa Ojala, Juha Riisalo, Matti Eroaho, Kari Soppi, Janne Nieminen, Juha Hacklin. Lisäksi aluetoimikuntaan nimetään myöhemmin edustaja SAK:n Riihimäen paikallisjärjestöstä. 
Aluetoimikunnan yleisvarajäseniksi valittiin: Antero Koskenoja, Ari Mähönen, Miia Nahkuri, Juha Kankus, Harri Asunen, Waltteri Eerikkilä. 

SAK:n Hämeen aluekokous 12.11.2016
Lisätietoja: Aluejohtaja Jari Rantala, jari.rantala@sak.fi, 040-511 2353